لودینگ

موتورفلاش فستر 400 میلی لیتر

شیمی خودرو

موتورفلاش فستر 400 میلی لیتر

  • حجم محصول : 400cc
  • کیفیت محصول : ++A
  • توضیحات بیشتر از محصول

موتورفلاش فستر 400 میلی لیتر، عالی ترین و کامل ترین محلول برای تمیز کردن قسمت های داخلی موتور می باشد. افزودنی تمیزکننده موتورفلاش فستر 400 میلی لیتر با تاثیر بالا لجن و آلودگی های لعاب گونه را شل می کند؛ همچنین ذرات سخت و جامد و آلودگی های مایع را احاطه می کند و همه ی آن ها را در زمان تعویض روغن بعدی خارج می کند.
پیرو فراهم آوردن تعویض روغن این چنینی، روغن جدید تمامی کارایی خود را آشکار می سازد. با خرید موتورفلاش فستر 400 میلی لیتر موتور خودروی شما  تمامی قدرت خود را دوباره به دست آورده، با حداقل سایش کار کرده و مشخصه های خروجی اگزوز را بهبود می یابد. همچنین خرید موتورفلاش فستر 400 میلی لیتر مانع روغنکاری ناقص می شود. قیمت موتورفلاش فستر 400 میلی لیتر در مقایسه با عملکرد عالی آن بسیار مناسب است.

مشاوره و تماس